NukeBoards

Pomoc - [MMF2] Sprawdzanie odległości, wyrównanie do siatki

Aleks - 30-05-2011, 19:52
:
Active to bohater
Active 2 to tło do niszczenia

1
+ User clicks with left button on Active 2
+ (porównaj 2 wartości) Distance( "Advanced Direction Object", X( "Active" ), Y( "Active" ), X( "Active 2" ), Y( "Active 2" )) <= 90
• Active 2 destroy (zniszcz)

Minty - 30-05-2011, 19:54
:
Świetnie! Widzę, że rozwiązania obu problemów zostały już jasno opisane i przedstawione. Wobec tego zamykam wątek.

PS tracersgta, jeśli dalej nie załapałeś, to przeczytaj wszystko jeszcze raz, naprawdę temat został już wyczerpany. No i proszę grzeczniej :razzugly: