NukeBoards - Kreatywność przede wszystkim
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  DownloadDownload
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Następny temat
ASCII Convert
Autor Wiadomość
jarlfenrir 
Generał brygady


Posty: 1731

Prestiż
Wysłany: 13-02-2007, 20:52   ASCII Convert

Jak się wam podoba?? Właśnie znalazłem fajny programik i chciałbym sie podzielić z wami. Pokazałbym to zdjęcie w lepszej jakości, ale przy kopiowaniu do forum gubi kolory.
http://asciiconvert.com/
Kod:
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWMXOKWMMMMMMMMMMMMMWWWWNNNNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXdldddc,oXMMMMMWWNNNNNNNXKK0KKKXXKKKXXNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOxd:'','',:OWWNXKK0KXNWWWWN0OO0KXNXXXXNNWWNXNNNNNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKd,.,,,,;,;';kXXKOOO0KXXXXXXKKXXNNNNNNXNNWWWWWMMMWWNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0Okdoc::cclllol;ck00KXNNNKOkkO0KKKXWWNXNNNNWWWMMMMMWWWWMMMWNNNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOxooooooolloolool:cdkkO0KNWW0xxoldxolxXWWWWWWMMMMMMMMMMMWMMMMMMMWWNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkxolooollc:;:looodl:cdxkOO0KXOoc:;'.''':o0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkdlcclcc:;,,,;:loddoc:ldxkOOkxxd;...',''',;oKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOdc::c::::;,'',:loddoclkOkdlc:;;;,,;:ccllolccdKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0xl::;;;;,,''.',:lodddo::odo:,',;;:clodddddolokKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkocc:,'','.'.'',:looodl;'',''',,;:cclodddddoox0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0dc:;;;,..'',,,'',clodol;...''',,;;:cloddddoloOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkl;,;:::;,,;:;;,,,:loooo:'..''',,;;;:cldddddlokXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0dc,,;:::,';::,','';codddc'..''''',,,,;:codddolxXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0o:,;:::;'.''',,,,,,;coodo:....'''''','',;:cloloOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOo;,;:::,'...,,,;;'',;loool,....''''''',cloddddoldOKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOl;,,;:;,',,'.';,,,,',:lddoc'....'''''';oOXNNXNWWNNX0OOOKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOo;,,;;;,,,,,'..',;:c;,;lodo:'....''''';oOXXK0OxOXXKKXNWNKkxKWNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNWMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0o:,;::;,,;;,''''';:c:,,;loddc.....'''',lk00kdddodxdookNNX0OxclxoOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNWNNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNx:,,;:;,',;;,,,,',::;,'',:lodl,.......'cxkkkxlclc:okloOKXKOxcclc;;kWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNWMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd,',;;,'',,,',;,..,,.''',;coddc.......;okkkkdlc:::::lxKNX0kdolll;,;lONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN00XMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0:.,;;,',,,',;;;'''',,,,,,;lodd;.....'cxkxxxxdoloxkOO00kdolcodooc,;cdxkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKXNWMWNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0o;;;;,,;,'',;;;'.';:;,'',,:lddd;....:oxxddk0Ododxxxdolc:::lxkkkOo;:cxxdKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNWNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOo;',;:;;,'',;;,''.',,,;;;,,:odxd;..;lddxxk0K0kxxxxc;;,,,coOX0dlcc::coOxdXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNK0000XNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxol;'clc;,,,;,,'',''.':lc;'',:oddl,'cdoloxkkkkkxdl::cdkOOdok00oclc;cdkkkxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOkkkOKNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMXxoo;;llc;,',,,,',;;,'.,c;''',,:ll:,:odoccdkxdkxlc::;cxKNWKxOXXK0XXkxkxkOKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNX000KNNNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMXdll,,cl:;,,,'..',,,,,,'.'''''',,,,:oxxoc:dOdokOoc:ll::dOOkdldkOKNNOdox0NWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0OKNWWNWNNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMXdlc,':c;,;;,,''','.,;;,'.,;,''''';lxxdol::dxllO0dllooc;cxxlcclldOOdocdXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKXWWNNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXdlc,.,;,,:;'',;,,,,:c:;,.';,.',,;ldxxdolc;;oo:l0NKOxooxo::dO00OOxl:ldodKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXXKKNWNXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMNxc:;'.'..;:,';:,,,;cc:;,;:,',;,;lxkk0koooc,';c;cx0NWN0xkOd::lxOdl:;;:lddxkO0XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXK000XXK00XWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMWkc:,'';;',:;,cc;..;cc;,,cl:'.'':xOxxKXklll;,;clddolokK0kOOo:ccdKXKK0Odl:loodxOOOKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNK00KNNNXKXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM0l:,',;,'.,,,cl:'':lc;,,cl:,''.:kOkxxKNOl;;cdkO0XKkxl:oxxkdccc;:dOKXWMWKo;;;cdk00xxXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWMMWNXXXK0XNXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMKo;,',;,','..:lc,,cl:;'':c;''';;lxoxkx0Xkc:dkO0KXWNOo;;lxO0Odc;;',coxKX0KO:,;;:cok0dxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXKXNNK000OO0KXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNo,,',;,':l:',cc,;ll:,.';;,'.'cc,:ollooxdccdkO000XNKo:;:dddkkl;cl;,::lxkoxOc,;;:cld0xdXMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWN0OO0XNXOkkkk0KXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWk;''','':lc,.';,;lo:'.'::,'';lc,'':lccc;;cdkO0K0KNKdloollldxdclxdlclodx000x;,::coxOkdOWMMWMWWWWWWWWWMMNNXXXKXNNKKXNNWXKKKKXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMKc'',;,.;lc;'''.'coc,.';;,'':oc'...'ll;'',cdkO0KKKOdlodxOOkkkdxkOxodxxxk0NWKd::odxddkKWMMWWWWNNNNNNNNNN0OO0000XWWNXKKXXKXNWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWx,';:,';lc;,,;;'':c;,;c:,'':oc,,;'';clll:,,:lxkkkddk0KNWWKOOOOO0KxoONNXO0WMW0lcdookKNWMMMWWWWWWWNK000KK0kxkkkOXNK0000000KXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMKc';:;',cl:,';;,'.'',lo:,'':ol',odcc:cdO0kl;,,,;;:cx0XWMWXK0KXKXNXxlkXNWXOKWKklcccOXXXKXNNXNNWWMMNKkxxkKNNXXKXNN0kxkkkO0KXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWk,;c:,':c;,,;;,,'...;lc;'.;ol;''cddook0KKK0o::,.';lxkkXNXNNNNWNNMNx:cxO0X0xkxcclclk0K0lc0KKKKNWNNNNXKKXXXXNNNNWNOxxxk0KXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWd;lc;';c:,';;,,,'',',:;''':oc,'..:ld0XXKXX0xddc,;lkkook0XWMMMMMMWXd,',:coc;;:';dxxddxd:;dOOO0KKKKXXXXNWKkkkO0KWWNXKKKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMNo:l:,,c:,,;;,,,'',,'',,;,.;l:,...;dKXXKXKOkOko;,:odl;:lxKNWWWWWNKk:'.......:l;.,:oxddocoO00xxkO0KKKXXXN0kkO0KXXXK00KNWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM0lc:,':c;',;,,,'',;,'':c;,.,c:;,'cOXXXKKKK0Oxc;',;clc,';ok0KKKKOdl;'''''';,;ox:.',;ldxk0XNN0kk00KKKXXXNWNXXX0OOOOKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMWxcc;';c;',;,,,'.,;;;:ol:,,'.,cc;l0NXXXXKKKklcc;,'.',,'..';:clcc;,'',:lxkOKx:llc;,,cxOKXXKOkkkO0KKKKK0OKWX00OOOKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMKlc:',::,,;;,,,'',,;:oo:,;,',locoKNXKKKXKkllodxl:,'...'''...''',:codkkkOOOklcdkOOkdc:cdOXKkxxkkOOOO00O0KXKKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMWkc:,';c;,,;,,''',,,;oo:;,,.'ldldKXKK0KXKdcdXNXko:;:'';loooddxxkkkkkkxoc;,,,;cdOOO000koclkK0OOO00KKKXXNNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMKo:;',::,,;;,,'.,,',ldc,,,;,:olo0K0000KKxcxN0dkxxo;;'':okOO0KK0kxxk00Okl;;:cccldkkOxxOKOold0NWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMWkc;''::,',;,,,.',''cdl;,,:olcloO0OOKK00OOxOWKdddl;'..';cdxO00OOOKNWNNXOookxdxxdoodxxxdk0KOdodKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNWMMMMMMMMMMMM
MMMMMNd;,';c;',;,,,''''.;oo:,,:OkcclO0OOKXKKXKKkkNMNx;...''',cdkOKXXNWWMWNWW0odOOkkkOOOOxoooodO0K0xld0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNNXXXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMM
MMMMM0l;,':c;';;,,'.''.'cdc;,:kWk;l0KO0KXX0KWXKOxKKo::clc:,'',cxOKXWMMMWOkXW0olokOOkO0KWWKOxlcldkOK0dlo0NMMMMMMMMMMMWWNNNNNNXXXXXXXXXNNNNNNWWWMMMMMWWNNXXNWMMMMM
MMMMMO:;';c;',;;,'.''',:ol;,:kWWxlOKO00KNK0XWNKKxlc:oxkO00kl;'';lkKNWMMKdxNKkooxO0OOO00NMMWNOdllloxOOkoclk0KOOOOO00KXXXXXXNNNNWWMMMMMMMMMMWWNNXXXXKK000O0XWMMMMM
MMMMM0:',cc,';;,'..',:ccl:,;xWMKxOK0KKOKKKXNWWXOl;lxkOOKXNNKd;'',cx0XWWN00OxdccoodkkO0OKWWWNKOOxl:cldxkxl:lxkkkxdxkxxONMMMMMMMMMWWWNNXXXXXKK0OO000KKXXXNNWMMMMMM
MMMMMXl':l;',:,,'.''cdlc:,;xNMXxkK00X0x0NXXXNMKl;oxk0KKXWWMWKl'''';ok0KKOddddxKNOooxxkxk0KKK00kxOkolcloxkxooolc:::cc:;lONNNNXXXXXXK0OOkkkkxxxdx0NWWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMW0lcc,';;,'.'';xdcc;;kNMXdxKOOKKxONWNKKNNd:lxO0XWWWWWNXKx;'''',;clllxO0XWMMXocxkOxkKKXXKXKkOKOxdc:col:lddoc;;:llodk0KKK000kdxkxddddooddddkNMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMNdc:';:;,'.',xkcc::OWMXdoOOxOKkx0XWNK0Kkccxk0XWMMMMMWKkd:'''''.'cokKNMMMMMW0llO0kOK0KXKKXOdkKOxdoc:,,;:clccclxO00KKKXXXXXOllkOOOkxxxxxkkKMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMXo:,'::,''''l0o::cOWWKooOKkkkdllxOKKOkxc:okOKNWMMMMMMMXk:'...,lk0O0NMMMMMMMWOlkKkk0O0K0OOOdcdOxololllllllcllxKXNNWWMMMMMMMXxONXXK00OxddkXMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMKl;',c:,',,:O0:,:kXOxdxKXX0OkkkoldOK0ko;cxk0XNWMMMMMMMMW0:':oxxxkKNWMMMMWWNX0ookodkxxkkkkkxlcodc:llloooddxxxKWMMMMMMMMMMMMM0xKK000Okollo0WMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMO:'.,:;,,;;o00doodccdxkKNWNXK0kdodkO0Ol;cxk0KXNWWMMWNXKKKOxxdox0NWMMWNNK00KKXOoddododkkkkxkxllododdxxkk0K0OXWMMMMMMMMMMMMMWxcO0Okkxoc:ldd0WMMMMMMMMMMMMMMM
XXXXXXOdodkkO0KKXNWXkxdllkOdxxk000x:ck0kxOOd;,cdkO0000OOkkOOOO0000KXNNX0OkxxxOKXNWMNxdkxxkxddxkOOkxkO0kkOO0KXNNKKWMMMMMMMMMMMMMWkox0OxxdddddxOkkXMMMMMMMMMMMMMMM
XXNNWWWMMMMMMMMMMNkolddddoldd:;ccc:::cxkdO0dllllol:::::coxkxxxkkkkxxdooloddxk0XNWWWW0d0WMMWK0OO0xlONKK0OOO000KOOXMMMMMMMMMMMMMW0dOWMWXKK000OkxOO0WMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMXl,,;coc;lkxlodk0KKKOdlccdkdk0d:,,cc;;;loodolccccc:clccodxxkOO0KKKKXKdkWMMMMMMMNx:lO0KXkxxxxddddkXWMMMMMMMMMMMNxxXMMMMWNXK00Oxx00XMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMNOl::;;:lcld0NWWNNNXXK0kddoldOo::::;;,;oO000000Oxdc'...,;:clloodxk0XXOd0WMMMMMMXo:::oOkolllcclkKK0KNMMMMMMMMMMKdxNMMMMMMNXK0Oxx00XMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMWkloxxoodOKXXXXXXXXNNNNX0d:',':dl,',;;lkKNWWWWWNKOo,...''''.'...',;:c:oXMMMMMMKl;,,:oxxxxxkkOKNMWKKNMMMMMMMMMKll0WWMMMMWXK0OdoxOXMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWWWNNNNNXXXXXKKXXNNNNNNNNNNXXK0ko;',',c:',ll;:xKNWMMMMMWNKd,..''''''''''',',,,lKWMMMMKoc;';;:cxO0KK0KXWMWKKWMMMMMMMMXdcdOKNWWNXK0Oxllx0NMMMMMMMMMMMMMM
WWWNNNNXNNNXXXXXNNNNNNNNNNNNNXK0OOOOOO0K0kxlldc,',,:dd::d0XWMMMMMMWWXo,''''''''''',,,,,;,cOWMMMNdlc'',;;:lx0KKKXWMWXOXMMMMMMMMWKdox00KKK0kdoc:cdKWMMMMMMMMMMMMMM
XKKKKKXXNNNNNXXNNXXXXKKKOkkkxxxxxkkOO00K0K0ldKOl,,;lxdcldOXWMMMMMMMMWOc;::;,,'''''''',,,;,:kWMMWkoo:'',;,,;cox0NWMWKOXMMMMMMMMMW0l:oxxxdolc:;:o0WMMMMMMMWWNWWMMM
WNXXXXXXKXKKKKKXXXXXXXNXxoxkkkkOOO00XNX0KWXooKkc;::clooddOXWMMMMMMMMMNd:ldxdol::;,'''''',,';xNMMXood:'',;;,;:cdkO0KK0XMMMMMMMMMMNOc;;;;;;;;;cokKNNNNNNNNNNNNWMMM
MNXKKKKKKKXXXNNNWWMMMMMMWOx0XKKKKXWWMW00WMWxldc::l:,;ldxxOXNMMMMMMMMMWOcldkkOOOkkdol:;,''''',oXMWOldl,'.';::,':cccccd0WMMMMMMMXO0KKOxc;,,;codkkOOkx0NWWMMMWNNNWW
MWXXXXNWWWMMMMMMMMMMMMMMMNOkKKKKKKNWWXO0WMMKl:llcl;':oxkkOKNWMMMMMMMMM0lcoxkOOO00K00Oxol:;,'''lXMWOll:'...,cl:;:cllc:ckWMMMMMW0xOKXK0kxddddddddddocdXNXKK00000KX
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXO000000XXX0dd0NW0oodoll;;lddxxk0NWMMMMMMMMMXo;ldxkOOO0XXXXXK0kxoc:''oNMW0ooc,.,cc::cc:ldOXKKNNNNXXX0xkKX0OkxdxxxxxxxddoodO0000KKXXXXN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKO0kxOOO000kdkKOkxxkkxdo:lddodkxOXNMMMMMMMMMWx''cdxkOO0KNNWWWWNXKOxc':0XXX0xdl,,::c:::;:d0KK00XXNNNWWWNXXKOkodxxxkkkkOO00KKKXXXXXXXXNW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKK0xxxxkkOO0XWMNxx0O0kxdcx0xlokkk0XWMMMMMMMMM0,..;lxkkO0KXNWMMMMWNKOllookKXNXkl;,:lddo:;cokkdlxNMMMMWWNXXK0kxxkO00KKKKKKKKKKXXXXNXXNWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0XNK0KK0KXXNWMMMMW00K0K0kocx0oclk0Ok0XWMMMMMMMMK:. ..:odxkO0KXNWMMMMWNOl::oO000kxoccoddl;';c:cdooOXXXXXKKKKXXXKKKKKKK000KKKKKKKXNNNNNWWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKKWX00KKKXXNWMMMMMWKKK0XKOo:d0o;cd0X0kOXNWMMMMMMXo'.. ..,:oxO0KKXNWMMMMNx;lkOOOO0Oxddxxxdl;';lllkO0KKKXXXXXXNNNXXXXXXXKKKKKKKKKKXNNNNNWMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0XN0O000KXNWWMMMMMMXXK0XX0d:lKOlccdKNKOkOKNMMMMMNxoc... ..;oxO00KNWMMMWKloXKxcdOOdodxxxxxxd::dooOKKKKKXXXXNNNWNXXNNNNNXKKKKKKKXNNNNNWMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN000OOO000KNWMMWWNWWK0K0KNKOc;kKkdlcdOXNX0000XNWMNxdxc'.. ..;lxk0KXWMMW0l;okkod00kxkOO0KK0Kk:ckdoO00KKXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXKKKXXXKK0XWMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0xddkOO000XNWNNK0KKOx0XXXXXd,c00xkkdoxOKNNNXKKKXKddkd;.... ..:oxOXNWMNxld0NKloKXXKKKKKKK0K0l;xOlo0KKXNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXKKKKXXXNWMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkolldkOOO0KK0OkkOkxkO0XNNXKdcd00kkOOxddxOKXNWNX0dlol:,... .'cxKWMMNkdKWMNOcoKXXKKKKKXKKKKx:l0OoxKKKXXXXNNNNNNXXXXXXXXXXXNNNWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNX0xocccooddddoollodk00kOXNNNXkooOK0kkO00kxoodxxkOxlldoc,.....;lx0NWMMWKxONWN0ocxKXXXKKKKKXKKK0c:kXxlOKKXXXXXXXXNXXXXXXNNNWWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMKxkO0KK0koc;;::::::cokKXNXKOk0XXXKOxox0XKkoxKNKOo::lodl;lxxl;'.;dOKNWMMMMXxdOK0xlcxKXXXXXKKKKKK00Ko;xX0co0KXXXXXXXXXXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM0ox0KK0OkxxxxdooodkO0KXK0Okxook0KKK0kookK0d,;dKWW0ddk00dlkkc,;lk0XNWNWMMNxcoxxc:d0KXXXXXXKKKKKK0KXk:dXNdlOKKXXXNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMWW0loOXNNKOkkOOOkkOO00OOOOkkxddddk0XX0Okl:okOl',ckNMKdx0XXkc;:cok0000KNWMNklccc:lOXXXXXXNNXXXXXXKKKNOcdXNklOXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWWNNNNNNNNXK00KXXK00000OdxO000OOO000OkxxxxkOXXKOxl;;ll,':ckWNxoOKN0:,ldxxxxk0NMWN0o:cldkKXXXXNNNNNNNNXXXKK0KxlkNNxdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MWWWNNNNNNNNNWWWMMMMMWWNXXK00OOO0xxO00OOkkO000KKKXK0Ok0NKkdl;'...;clKXdlxO0k:';::ldOXNX0xc;:dOKKXXXNNNNNNNNNXXKKKXXXXxoKNXoxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NNNNNWWWMMMMMMMMMMMMMWNNNNWNNK0OOddkOO000KXXNNNNXXKKK0kOKklc:,;;.,ccxkc:ldkk:.,;ck00kd:'. .dXXXXNNNNNNNXXKXXXXNWWMMMXdxXXxlOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXXKKKXXXK0KXNNNNXXXKKXXXKKXXX0xxd:;c::xl,::coolccoxc.',:ooc,.. ,OXKXXXXKKXXXNNNWMMMMMMMMWOd0XOldNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXKXXXXXXXNNNNNNNXXXXXXKKKXXXXXXXXK0Odl;,colO0:;clkOOO0KX0c'.':dkl... 'xK0KKXXNNWWMMMMMMWNWMMMW0okX0loXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWWWNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXKKOol:,;cxk;,lxkk0XNWMMXo'cONNKd;.. .c0XNWMMMMMMMMMMMMNXNMMW0dkXKol0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MWWNNNNNNNNNNWWWWWWNXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXNNNNNNNNNXKK0xddc;':l;,:oloOKXWMMMKxdkKKKK0xl,.'xNMMMMMMMMMMMMMMNKXNXOd0X0ocOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NXXXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNNNNNNNNNXXNNNNNNNWWWNNNWWWNK000kxxdl;'cl;;lccx0XNWMMWWkco0NWMMWXOddOXWMMMMMMMMMMMMWX0kdkXXOlo0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNWNNNNNNNNWWWMMWWWMMMWWNNNWWWX000Oxxxdl;:oc,:lcokKXNWMMMNo';o0NWMMMMMWWMMMMMMMMMMMMWKxoxKNKxcdXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNWWWNNNNWWMMMMMMMMMMMMMWWNNNNWNK000Okkkdoc,:o:,:lodOKNWMMMMKc':odkO0KNWMMMMMMMMMMMWKOxdx0XKklcxXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKXXXXXXXXXXNNNNNWWWWWMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNN0xxO00Okkdxxl:lo:,:odxOKNWMMMWk;,ldxkxkOOOOO00000OOOkkO0XXOdlldOKXXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
XXXXNNNNXXXXXNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWW0xdodxddxOKNKl:oo;':oxkOKNWMMMNo.';coxkO0000000OOO000KOkolldkKXXXXXNWNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NNNNNXXXXXXXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNXKOOkxddddxk0Kd;lxo;';lxO0KNWWMM0lldlc:::clodxxxxddolclloxOXWWNNNNNXXXNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MWXKKXXXXNNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNNNNNWWMMWNK0Okxdddxo;ckxo:',:okOKKXNWWOxXWX0kdoolllllooodxOKNWMMMMMMWWWWX00KNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WWNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNNNNNWWMMMMMMMMMMWNNXKOkxdl;lOOxl:,,;:okOOKNWN0x0WMMMMWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMWNWWX00KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WNXXXXNNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNNNX00WMMMMMMMMMMWNXNWWWWWNXX0x:;d00kdxkxl,';clx0NWWKxkXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMNK0KXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WWNXXNWWWWWWMMMMMMMMMMMMWWNNNNNWWWMMNklkWMWMMMMWNK000KNMMWWWWWNX0l;cdO0KXNXOc'..,cxKWMMNkdkXWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNK0KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMWWNNWWWWWWMMMMMMWWWNNNNNNWWMMMMMMNOodddooOXKOOO0KXOoOWMWNNWWWXKOdcc:cllc::cll:,;d0NMMMWKddKNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MWWWWWWWWWWWWWWWNWWNNWKOKOkNMMMMMMNklc:'.',lkxxkOkxkxlxNMMWNNWWWNXK0kkxoc:;,;cll;,:oOXWMMMNkx0XXXXXNNNNNNWWWWWWWWWWWWNXKKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WNNXXNNNNNNNNNWWWWX0XXxddlONKK0OKKd;clcddodOKkoodk0KKKNMMMWWNNWWWWNXKKKXXKOxl:;;::;;cxKWMMMWOxKXXKKKKKKKKKXXXXXXXKKKKKKXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WXK0KXXNNNWWMMMMN0koxOolccddc:;,:c:ok0NWOdxxk0KNWWMMMMMMMWWWNNNWWWNNXXKKKXXXKOoc:;:ldkKWMMMMNkONWWWWNNNNXXXXXXXXXXXXXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WXXXNWWMMMMMMMMNOOK0Odoocccodxdcd0XWWMMWXOO0NMMMMMMMMMMMMNNWNNNNNNNNXKOOOO000KKKOo;;lx0NWMMMMXx0WMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMKk0NKdx0O0KKNX0dxXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKKXNNXXK0kxdddxkkOO000d;;cdONMMMMWOdKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWXKOkkXMMMMMNOkk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNXKKXNNXXXOdooooooodxxxkOx:,cxKWMMMMWkxNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMWXOOXMMMMMMXkk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWNNNXXNNXXKK0Okxxdooolloddxc,:d0NMMMMMNxxNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMN0ONMMMMMMMWNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNNNNNNNNXKKKKKKKK00Oxdoooodo:,cx0NMMMMMMXxd0XXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMWNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNNXNNXXXKKKKKKKXNKKK00Okxooo:,lx0NWMMMMMMXxldkOOOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNNXXXXXXNNNNXK0KNNXKKK0KKKOdl;,cdOKNWMMWNNKOOxodOkxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNXXXXKXXNNNXXXXXXXXXKKKKKKKKOd:',coxk0KOocoOXWN0l:dddKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNXXXXXXXXXNXXXNNXXXNNXXXXXXKK0ko:'',;:okOkdc:ox0K0c,::xWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXXXXXXXXNXKKXXNXXXXXXNWWWNNXXKOxl:;'';d0XXd'.,:lxo,''lXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWNXXNNXNNXXXKKXNWNNNNNNWMMMWWWWWWWNKkl,';lxxc,:;,':::dxONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWMMMWNNNNNNNNNNNNXXNWNNNWNNWMMWWWMMMMMMWN0xo:;;;:kXKOo:,lXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWMMMWWNWWNNNNNWWWWNNNNNXNNNNNWWWWMMMMMMMMMMWN0d:;dNMMWNOokWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


EDIT: Lepiej to wkleić do notatnika, żeby wyglądało lepiej.
Ostatnio zmieniony przez Minty 13-02-2007, 21:04, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Ploo 
Chorąży


Posty: 288

Prestiż
Wysłany: 13-02-2007, 20:56   

Jest mnostwo takich rzeczy na internecie... A co wogole jest na tym zdjeciu, bo jakos nic nie moge wylapac :P

Plooscva :D

PS. Ile dostales prestizu za ten post? :D
 
 
     
jarlfenrir 
Generał brygady


Posty: 1731

Prestiż
Wysłany: 13-02-2007, 20:59   

Plooscva napisał/a:
Jest mnostwo takich rzeczy na internecie... A co w ogóle jest na tym zdjeciu, bo jakos nic nie moge wylapac :P

Plooscva :D

PS. Ile dostales prestizu za ten post? :D


Tam miał być demon (Sukkubus ścisle mówiąc). A ile prestiżu to nawet nie patrzyłem. W "WCN" też się dostaje prestiż za posty?
 
     
Fadex 
Legenda
#4; #12; #18; #20; #21; #27


Pojedynki: nie
Steam:
Posty: 1773

Prestiż
Wysłany: 13-02-2007, 21:27   

Nie dość, że są takie programy, to ja jeszcze znam taki program zrobiony w klikach! :)
www.create-games.com -> wyszukaj img2txt
_________________
If it doesn't have to work, I can optimize any code to a runtime of zero. What's your superpower?
wat
 
 
     
dng 
Sierżant


Posty: 139

Prestiż
Wysłany: 13-02-2007, 21:44   


Kod:
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW00WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWocKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNc .dWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWo .KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:':.cNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO;.:d;;WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMNx. 'lo,lMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMNo..;lol'xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMWkxc.,llol';XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMO...clllo:.xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMWo ;occll,.xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMNO; .cc:cll':XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMX, :c::col.;KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMW, ,c:;;col.cNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM:.lo:;;col.xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMN:cxoc;;:ll,xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0Oxkxlcx0KXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMN,,xdc;;;cl;:0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMWKxd;..';,,;;,.';llxNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMWl :oc;;,,::'.,OWMMMMMWWMMMMMMMMMMMNko:loxKWNK0xdolc:c:;;,,,,,,,;;;,'.,lx0XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMK: ;c::;,'',' ;dOOxOd;ldxOKKNMW0d,.';:c:;:;,,,:::,''';;clolccccllcc:,,'':lxNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMKl..:loool;,;,... ...',... ..';'..',,,;:::::;;;,,,,;cdkkkxdlccloodddoc::cc;oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMNo'.;clooc:,',''.',,;::;,,;;.. ..''',;::::;,,,;:lxkkxdlccclodxxkkkxdl;';kWMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMN0xoc:::;,'......';:::;;,,.. ..'',;clc;;:cloxkxdolooddxxxkkkkxl;,;kNMMMMMMNlcNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWKOx:...,;cllc::;;;,'......',loc'.;xxkkkkxddoodxdddol:'.. .kxdKOkkxkKo.xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKl,;:,.'',,;::ccc::::;;,... ..,:l; 'OOkkkxo:,...;::;,'':cc..l.....'...'..dXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK,.;cl:,'''''''',,;,,;;;,'.......,;''oxl,',,'';dxoc:;,,;:;.. ..'',,;;;:cl,.,;;kNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWl.',,,,'''''......',,,'''''..'.'.','.',''.....,,'.......;:;;,,;,,'',,,;::lodc,',cKWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNO:.'''''''''',;,,'.',,'''.'''''''''.''..'.',..,,'..',,,;:cc::c:,..,,,',,,;;:ldxkko,.:KMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMXOkKMMMMM0;..'''''''''',:c;,,;cc;'''''...''',,,,,,,:,.......',,''',:clccodoc,,:::ccccclcc::lddl;:llkWMMMMMMMMM
MMMMMMMNdc:locl0Wk;...'''''',;,.':llc;;cll:;;clc,,'.',;:ccc;,,'........''''',:lccc;:ldxocooooolc::::clddxxxdo,lkKMMMMMMM
MMMMMMWl'cllc,.::...''''''',;cdl:lllc:cdddoloddl,.','',:clllc;,'';;'.''. .'''',,:lc.'odd:lxdl,....,:..,;okkkxc..,kkkNMMM
MMMMMMx,oxol; .''''''''',:coxk:cdlcclxkxdddol;.;c;,',;ccllc:;,,;;'..;'...''..':oxl,od, .',':ccxXWo.. .;dxkxl:..;c,kMMM
MMMMM0'.,ooc' ..''',,,''',cooddxlc;;l::kkxddoc:.:lc;,',,:cccc:;...,;;;:c' .'..':dOl.:;;cckXNMMMMMM:.;,'ldkkkoxxxc;:XMMM
MMMMWc.'.:,..',''';cc,'',;oxxddd;.;,,,:Ododoc:,.ldc,'',,::cc::,.c;.';:cc:. .',.:xx'.xKWMMMMMMMMMMMKKNl,ddc:cldxo:,;xWMM
MMMMK.,,.'..''''',::',;,,:oxkxc'..;oc':Odxdl:;'.cl:,,,,;:::c:;'.c:'..',;c:' :c..:, ,XMMMMMMMMMMMMMMMO';l'c0KNMMMk..lNMM
MMMMx.:,...''''',;;,;;,';:dkOl'ok. .dlcOdocc;c:,ll:,',;;:::;'...',:c,',;:cc'.';;.'cdXMMMMMMMMMMMMMMMMW0:..kMMMMMMWklXMMM
MMMMc.:,. .''',;;..;;,,,;lxOo;OWNOx..,:o;cclcooldl;'',;;::;,. .,;;,,;;:;;'',,'.:XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKoxNMMMMMMMMMMMMM
MMMM:.,'..''',;:'.:l:,,,cdk:'OMMMMWc .c;cdddxkxoc,'',;;;;,. ..'...'';:,',,,''c:..cKWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMM:... .'',:c;.;ooc;,:olcdKWMMMMMK;....:kxkkxoc;''',;::;'..''''...':olc;,,',ld;.'';xXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMM: ...',;cc;..oxdc::;,lKMMMMMMMMMKKo :dxxdc;,.',,:cll;..,,,lo;';:''cc'.'',::,:;'xNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMM:.. .,cdx:..lkko;;,;KMMMMMMMMMMMMM0od. .oooc,,..,,:clll;....cddcckoc:,'',;lxxclc,xNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMW;.'.;:ll;. ,xkl':0NXMMMMMMMMMMMMMMWWWx;.,::c;,'..';;:ccc,. .cdd,'odl:::,::lkkcd''0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMK,;:.:ooddocl:,lxXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNx;..::,'....',,,,,'..,lo;;..;;',,',;clc' oWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMX:::.;xO0Oxc.'KWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXc..;,'''.''...... .;:, '...,,.cl''dNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMk;l:;.'::;'. .OWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo.',,''',,,;;::::. ..... ...,'';;;dXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMK,cxlloc::coxd,cNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk;'';;::;;;;:cllc. ...........l0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMo.xO0OO0Oxx0kl:.lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNc.:llollllcllll:'.;;.......;XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMd;lckoxdxo:o,;. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk .codddddooollcc' .',..''lKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMx,..l;c,,c,:..,lkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO. ..,cdddoc:clcc:;,ckkdlOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMWKdoxOOxxkKKOOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0; ..,lxxoc;,;;;:,,:dxkxdkKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkool..;odolc:;,,,,;coxxdc;:lOXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN:. .,'.;lc:,'',:cldkkOOc.'kWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkd' .',::,'',;:clodxkxoc:l0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXO0Od'.,:::,''''',,,;ldool:';dXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,'ccc:,''''''''';clodo..oWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO..,;;'''..',,,,,,:codo:':xWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:........,;::clllc:::cldlco0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx. .;. .....',',;:::;lkko.lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKO0XWl .loo:';o:..'''clckOOl;dOk0XWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxxNMWKNMMMWWWNc;lokOOOloOxcocdNMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0;cooxOoxdo00:..:NMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx.lkdO0d:xld0c.cXMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXKo;dxlk0x;ldcxOocxNMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMl':ccdockx;:dkxollldXMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0cloKWd,ol;::dclo'::dWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWMN:'o:xN:,lco:';xWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdxkNMO;:lKWNXMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Mi wyszło takie cuś :P

A tu oryginał: http://www.enworld.org/Po...rs/werewolf.jpg
_________________
www.cportal.webd.pl
 
 
     
Ploo 
Chorąży


Posty: 288

Prestiż
Wysłany: 13-02-2007, 21:52   

Fenrir napisał/a:
Plooscva napisał/a:
Jest mnostwo takich rzeczy na internecie... A co w ogóle jest na tym zdjeciu, bo jakos nic nie moge wylapac :P

Plooscva :D

PS. Ile dostales prestizu za ten post? :D


Tam miał być demon (Sukkubus ścisle mówiąc). A ile prestiżu to nawet nie patrzyłem. W WCN też się dostaje prestiż za posty?


A no tak zapomnialem :P Ale zeby to nie byl WCN to bys dostal troche prestizu :D

Plooscva :D
 
 
     
jarlfenrir 
Generał brygady


Posty: 1731

Prestiż
Wysłany: 13-02-2007, 23:46   

[ Dodano: 13-02-2007, 23:47 ]
Plooscva napisał/a:
Fenrir napisał/a:
Plooscva napisał/a:
Jest mnostwo takich rzeczy na internecie... A co w ogóle jest na tym zdjeciu, bo jakos nic nie moge wylapac :P

Plooscva :D

PS. Ile dostales prestizu za ten post? :D


Tam miał być demon (Sukkubus ścisle mówiąc). A ile prestiżu to nawet nie patrzyłem. W WCN też się dostaje prestiż za posty?


A no tak zapomnialem :P Ale zeby to nie byl WCN to bys dostal troche prestizu :D

Plooscva :D


Gdyby to nie był WCN, to by moderatorzy wywalili....

Tak właściwie to nigdy wcześniej nie widziałem programu tego typu. Dlatego ten tak bardzo mi się spodobał.
 
     
Ozi 
Młodszy chorąży
Skarbówka


Posty: 251

Prestiż
Wysłany: 14-02-2007, 00:05   

To co fenfir dał w pierwszym poście przypomina mi... wiewióra z epoki lodowcowej :P .
 
     
Tasmpol 
Bohater
young god


Posty: 955

Prestiż
Wysłany: 14-02-2007, 00:11   

Jako to przecie ma wyraźnie skrzydła, nogi i c.. włosy. xD
Fajny proks, wreszcie jakiś darmowy który koloruje ascii arta. Ale gupio, że daje od razu do galerii. xP
_________________
the preacher man says its the end of time
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

PSK Cytaty Klikibaza - kopia wszystkich klików Klikipedia - encyklopedia o tworzeniu gier Discord KlikCzat Zaproszenie
Daj piniondza Wielkie Muzeum Klikowe

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group